BG-HALF-LIFE

BG-HALF-LIFE

Българският Half Life портал
 
PortalPortal  ИндексИндекс  Регистрирайте сеРегистрирайте се  ВходВход  
Присъединете се към нас в Discord или в групата ни във ФБ HL-BG Community
BG-SMURFA-VRATSA-Bat-Man Vs Iron-Man
Визита от други Държави
Flag Counter
Вече може да ни откриете и във социалните мрежи.

Share

Bugfixed and improved HL release

Предишната тема Следващата тема Go down
АвторСъобщение
admin
Администратор
Администратор
admin


Брой мнения : 542
Дата на регистрация : 31.03.2011
Местожителство : Враца

Bugfixed and improved HL release Empty
ПисанеЗаглавие: Bugfixed and improved HL release Bugfixed and improved HL release EmptyНед 26 Авг 2012, 19:24

Автор: Lev

Линк към оригинала: [You must be registered and logged in to see this link.]

Версия: 0.1.910

Информация:
Oправени бъгове и подобрена версия на HL.
Премахнати бъгове и подобрена версия на HLSDK.
Версията е създадена с цел да се замени бъгнатият файл hl.dll на сървъра и да се предотврати честите му забивания.
Тази версия съдържа много подобрения от страна на сървъра и страна на клиента.
Тази версия е базирана на HLSDK версия 2.3-p3 пачната от metamod team.
Бинарни кодове (или биндове) за Half - Life windows client и WIndows\Linux сървър, single и multiplayer.

Инсталация:
Копирайте файлове от сваления архив  и ги заместете със вашите:

За клиента(играта ви) - client.dll - в папка valve\cl_dlls
За сървъра hl.dll и hl_i386.so - в папка valve\dlls

За Win hl.dll
За Linux hl_i386.so

За Steam копирайте в Steam/steamapps/common/Half-Life/valve папката.

Конфигурация на сървър/клиент:
Код:

Сега сървърът зарежда стартиращия конфиг преди създаването на Правилата на играта, така че е възможно да имаме различни сървъри, които са стартирани от една и съща папка на компютъра, като някои от тези сървъри са в режим teamplay, установен/зададен на първата карта.
Ако Вашият servercfgfile е зададен да се казва "server.cfg", тогава сървърът ще опита да заре дифайла  "startup_server.cfg".
Ако вашият servercfgfile е зададен да бъде "profiles\1\server22.cfg", тогава машината ще се опита да зареди файла "profiles\1\startup_server22.cfg".

Може да зададете командите:

 "Cvars" и команди откъм сървърната страна:

allow_spectators 1
values: 0/1
meaning: Allow players to go into spectator mode.
значение: Позволява на играчите да влязат в наблюдаващ режим.

spectator_cmd_delay 5
values: double equal or above 1.0
meaning: Specify a minimal delay between adjacent "spectate" client commands in seconds.
значение: Определя се минималното закъснение между съседни "spectate" клиентски команди, изразено в секунди.

mp_welcomecam 1
values: 1/0  /стойности
meaning: Enable/disable welcome cam.
значение: разрешаване/забраняване на "камерата" за "добре дошли".

mp_notify_player_status 7
values: 1-7
meaning: Selects notifications for player join/leave/spectate events in chat. Bits value.
1 bit - leave notification.
2 bit - join notification.
3 bit - enter/leave spectate notifications.
To be said easy: 0 means "no notifications", 1 - default HL "player leave notification", 3 - join and leave notifications, 7 - all notifications.
значение: Избира известявания за събития от типа присъединяване към играта/напускане/режим зрител в рамките на чата. Стойности на битовете
1 бита - известяване за напускане
2 бита - известяване за присъединяване към играта
3 бита - влизане/излизане в и от зрителски режим  
С други думи, 0 означава "без известяване", 1 е известяване по подразбиране, 3 е присъединяване/напускане, а 7 е режим с включени всички видове известявания.

mp_bunnyhop 1
values: 1/0
meaning: Enable/disable bunnyhop.
0 max speed is clamped to 350 to prevent bunnyhop. This is default HL behaviour.
/максималната скорост е определена да е 350, за да се забрани bunnyhop-а. Това е типичната стойност на поведението на играта по подразбиране.

1 max speed is clamped to 2000, thus allowing bunnyhop.
/максималната скорост е определена да е 2000, като това разрешава bunnyhop-а

mp_selfgauss 1
values: 1/0
meaning: Enable/disable selfgauss.
/разрешава/забранява самоубийството с gauss

Results:
Srcreenshots and logs on the client are now saved by default in valve/results/year-month/ folder. Look following cvars for more details: snapshot_jpeg, snapshot_jpeg_quality, results_file_format, results_counter_format, results_demo_autorecord, results_demo_keepdays, results_log_chat and results_log_other.

/резултати - скрийншотовете и логовете вече се съхраняват по подразбиране в папка valve/results/year-month/. Обърнете внимание на следните cvars за повече детайли: snapshot_jpeg, snapshot_jpeg_quality, results_file_format, results_counter_format, results_demo_autorecord, results_demo_keepdays, results_log_chat and results_log_other.

Client side cvars and commands:
/Cvars и команди откъм клиентската страна:

cl_autowepswitch 1
values: 0/1
meaning: If 1 weapon will automatically switch to picked one if it is more powerful. Requires server-side support.
/значение - ако зададете стойност 1, текущото оръжие на играча автоматично ще бъде подменено с това оръжие, до което той се докосне, но само ако намереното ново оръжие е по - мощно от текущото.

cl_bunnyhop 1
values: 0/1
meaning: Enable/disable client-side bunnyhop prediction. Remember that this is only prediction, real speed clamping is decided by server. This setting is needed to prevent jerks that happen when prediction doesn't match the server.
0 max speed is clamped to 350 to prevent bunnyhop. This is default HL behaviour.
1 max speed is clamped to 2000, thus allowing bunnyhop.

/разрешава/забранява предсказването на bunnyhop откъм клиентската страна. Запомнете, че това се отнася само за предсказването им, като реалната скорост на скоковете се решава от сървъра. Тази настройка е нужна, за да предотврати проблемите, които биха възникнали при несъответствие на стойностите с тези, зададени на/от сървъра.

cl_jumptype 1
values: 0/1
meaning: Switch decent jumping when issuing +jump action.
0 default HLDM style. Jump command will be sent to the server immediately, so if it doesn't match the time when the floor is touched you will loose some speed.

1 decent jump (default). You can issue +jump anytime before you fall, jump command will be send to the server when the floor is touched, so you will not loose any speed.
/значение - прехвърля към осъществяване на "свястно", (правилно) скачане, когато се активира +jump действието.

0 е HLDM стил по подразбиране. Командата за скок ще бъде изпратена незабавно към сървъра и ако командата не пасва с времето, в което играчът докосва пода, играчът ще загуби от текущата си скорост/засилка.
1 - задействан "свестен" скок - можете да активирате +jump действие по всяко време преди да паднете, като в този случай командата ще бъде пратена към сървъра точно когато докоснете пода и така няма да загубите никаква скорост/засилка.

+ljump
meaning: Issue long jump action to the server, that is +duck|+jump combination. Action +duck will be hold until +ljump is released.
/значение - изпраща действие "дълъг скок" към сървъра, което дефакто се състои едновременно от +duck|+jump. Действието +duck/навеждане ще бъде задържано, докато не се освободи +ljump.

+bhop
meaning: Issue +jump action when the floor is touched, it is issued at exact frame so you will not loose any speed if compared to other ways of doing bunny hop.

/значение - изпраща +jump действие/команда, когато докоснете пода в абсолютно точен момент във времето, така че играчът няма да загуби никаква засилка, ако сравним методът с други алтернативни начини за bhop.

m_input 1
values: 1/2
meaning: Selects mouse input method.
1 mouse movement will be read from Windows cursor movement. This is default HL behavior.
2 mouse movement will be read via DirectInput. This way Windows cursor acceleration feature will not affect mouse input, i.e. mouse acceleration from the system is ALWAYS OFF by this way, but can be turned ON and adjusted by m_customaccel... cvars.
/значение - избира входна команда за мишката
1 движението на мишката ще бъде отчитано от процеса на Windows, отговорен за движение на мишката. Това е стойност по подразбиране за HL.
2 движението на мишката от играча ще бъде отчетено чрез метода DirectInput. В този случай ускорението на курсора, засечен от Windows няма да засегне начинът за отчитане на входната команда, тоест функцията допълнително ускорение на мишката, принадлежаща на системата ще бъде винаги изключена по този начин, но би могла да бъде включена по желание и настроена от m_customaccel... cvars.

hud_draw 1
values: 0.0-1.0
meaning: Now it can accept values from 0 to 1 (i.e. 0.5, etc), this regulates hud transparency.
/значение - може да приема задаване на стойности от 0 до 1 (0.5 например), с които се регулира hud прозрачността.

hud_dim 1
values: 0/1
meaning: Enable/disable dimming of health, armor, ammo and other elements when they are inactive (not changed recently).
/разрешава/забранява затъмняването на надписите, показващи здраве, броня и други елементи на екрана в случаите когато те не са активни/не са се променяли в последно време.

hud_color "255 160 0"
values: "R G B"
meaning: Color of hud elements in RGB format. Used for all elements, but health and armor.
/цвят на hud елементите в RGB формат, използван за всички елементи, с изключение на здравето и бронята

hud_color1 "0 255 0"
hud_color2 "255 160 0"
hud_color3 "255 96 0"
values: "R G B"
meaning: Colors of health and armor in RGB format.
hud_color1 used for value >= 90, hud_color2 for 50 <= value < 90 and hud_color3 for 25 < value < 50.
Also hud_color3 is used for armor value <= 25. Health for values <= 25 draws in red (can't be changed via cvars).
/значение - цветове на здравето и бронята в RGB формат.

hud_colortext
values: 0/1/2
meaning: Configure color codes processing in hud, chat, death list, spectator panel, scoreboard, status bar.
0 turn off color codes processing.
1 colorize text acording to color codes in chat, death list, status bar and remove color codes in hud, spectator panel, scoreboard.
2 remove color codes, but do not colorize text.
/значение - конфигуриране на цветните кодове в hud, чат, списък с убити играчи, панел на наблюдаващия, надписът с натрупаните точки, статус бара.
0 изключва задаването на цветове
1 оцветява текста според цветните кодове в чат, списък убити играчи, статус бар-а и премахва цветните кодове в hud, панел на зрителя, надписът с натрупаните точки.
2 премахва цветните кодове, но не оцветява текста.


hud_shownextmapinscore 1
values: 0/1
meaning: Controls whether or not to show nextmap in scoreboard table.
/значение - контролира дали да се показва следващата подред карта в таблицата с натрупаните точки.

hud_showlossinscore 1
values: 0/1
meaning: Controls whether or not to show loss in scoreboard table.
/значение - контролира дали да се показват загубите (вероятно на пинг или пакети - получени или изпратени) в областта на изобразяване на натрупаните точки.

hud_showsteamidinscore 1
values: 0/1
meaning: Controls whether or not to show SteamIds in scoreboard table.
/значение  контролира дали да бъдат изобразени Steam-идентификаторите в таблицата с натрупаните точки.

hud_nextmap 1
values: 0/1/2
meaning: Enable/disable nextmap show in the hud on the map end.
0 turn off nextmap show in hud.
1 show nextmap for about 30 seconds starting from 60 till the end.
2 show nextmap last 60 seconds of the map.
/значение - разрешава/забранява показването на следващата карта в hud при всеки край на текущата карта.

hud_timer 1
values: 0/1/2/3
meaning: Enable/disable show of timer in hud.
Timer has three modes: /таймерът има три режима
0 will turn timer off, - изключва таймера
1 will show time left on current map,  - показва времето в ляво на текущата карта
2 will show time passed on current map, - показва времето за текущата карта
3 will show your PC local time. - показва локалното време на собствения компютър
Timer will get map time limit directly from server rules, so it will work on most servers.
Таймерът ще покаже времето за игра на текущата карта, като го изтегли директно от правилата, зададени на сървъра. Последното ще работи на повечето сървъра.
It will not work on some servers where paranoid admins removed server rules.
Процедурата няма да работи на някои сървъри, на които параноични администратори са премахнали правилата на сървъра.
Also it will not display left time if there is no time limit on server. Ако на сървъра не е зададен времеви лимит, таймерът няма да покаже оставащото време до края на всяка карта.
/значение - разрешава/забранява показването на таймера в hud.

hud_weapon 0
values: 0/1
meaning: Enable/disable displaying sprite of currently selected weapon.
/значение - разрешава/забранява показването на sprite на текущо избраното оръжие на играча.

customtimer <interval in seconds> [timer number 1|2]
This command will start countdown of custom timer from specified second to zero and will emit sound "bell" when timer will reach 0.
There are two undependent custom timers. If timer number isn't specified it is assumed 1.
/Custom таймер - тази команда ще стартира обратно отброяване от зададени секунди до достигане на нула и ще изсвири звук "звънец" когато таймерът достигне до нула.

cl_forceemenymodels ""
values: List of models split with ";", for example "red;zombie".
meaning: List of models for replacing enemy models.
If you don't like various custom player models that servers likes to upload you can use
cl_forceemenymodels "zombie;scientist;robo;recon;hgrunt;helmet;gordon;gman;gina;barney"
to force using of default model.
/стойности - списък от модели, разделени един от друг с ";". Например "red;zombie".
значение - списък модели, които ще препокрият моделите на всички врагове (играчи).
Ако не харесвате разнообразните custom модели на останалите играчи, които сървърът обича да ъплоудва, може да ползвате командата cl_forceemenymodels "zombie;scientist;robo;recon;hgrunt;helmet;gordon;gman;gina;barney", за да зададете насила избран модел, който ще бъде прилаган по подразбиране (на останалите играчи).

cl_forceemenycolors ""
values: Top and bottom colors split by a space, for example "90 30".
meaning: Top and bottom colors for enemy colors replacing.
стойности - горните и долните цветове (? вероятно на скина на играча), разделени с интервал, например "90 30".
значение - цветове на горе/долу, които ще препокрият цветовете по подразбиране. (общо взето карате врага да изглежда за вас както прецените, за да е контрастен на картите и да се забелязва отлично).

cl_forceteammatesmodel ""
values: List of models split with ";", for example "blue;hgrunt".
meaning: List of models for replacing teammates models.
значение - списък модели, които ще препокрият отборните групи модели.

cl_forceteammatescolors ""
values: Top and bottom colors split by a space, for example "90 30".
meaning: Top and bottom colors for teammates colors replacing.
значение - цветове на горе/долу (вероятно става въпрос за дрехите, скина), разделени с интервал, които ще препокрият отборните групи цветове на скиновете.

forcemodel <slot number or player name> [model name]
Slot number (can be seen in status command output in first column, range is from 1 to 32.
Model name, if specified, will be used for model replacement on given player. If empty, will reset model replacement.
Форсирайте залагането на определен избран модел само на точно определен играч, под формата на списък от слотове. Ако оставите списъка празен, автоматичното препокриване ще бъде отменено.

forcecolors <slot number or player name> [top and bottom colors]
Slot number (can be seen in status command output in first column, range is from 1 to 32.
Top and bottom colors, for example "90 30" (could be used without quotes too). If specified, will be used for colors replacement on given player. If empty, will reset colors replacement.
Тази команда, подобно на горната ще препокрие цветовете горе/долу (на дрехите, на скина) на останалите играчи.

engine_fix_fpsbug 1
values: 0/1
meaning: Enable/disable fix of FPS bug in the engine. This will fix moving slowdown on certain FPS values.
значение - разрешава/забранява поправката на FPS бъг в енджина на играта - това ще премахне забавянето на определени FPS стойности.

engine_snapshot_hook 1
values: 0/1
meaning: Enable/disable intercepting of "snapshot" command and perfom custom processing (saving to jpeg format and with custom names).
значение - разрешава/забранява интерпретацията на снапшот командата и ще извърши нарочно зададена обработка - запис на снапшот в jpeg формат и със зададени имена.

snapshot
If engine_snapshot_hook is 1 this command creates snapshots with customizable names and formats. By default screenshots are placed in /results/year-month/ folder in jpeg format.
/ако командата engine_snapshot_hook е зададена със стойност 1, настоящата команда ще създаде снапшоти/снимки на екрана с предварително определени/зададени имена и фхормати. По подразбиране тези снимки системата поставя в jpeg формат в папката  /results/year-month/.

snapshot_jpeg 1
values: 0/1
meaning: Enable/disable saving screenshots to jpeg format.
If 1 will save as jpeg, if 0 will save as bmp. Custom naming rules still apply to bmp screenshots.
Requires engine_snapshot_hook 1 to work.
значение - разрешава или забранява записването на снимки на екрана в peg формат.
Ако е зададена стойност 1, системата ще запише файла като jpg, а ако стойността е нула - в bmp формат. Предварително зададените правила за поставяне на имена ще продължат да са в сила за снимките на екрана. Командата изисква engine_snapshot_hook  да работи.

snapshot_jpeg_quality 95
values: 1-100
meaning: Quality of jpeg compression. Changes size and quality of a picture. On 95 image almost the same as bmp, but takes 10 times less space.
/значение - качество на jpeg - компресията при snapshot на екрана. Параметърът променя големината и компресията на картината. При стойност 95, качеството на изображението е почти същото като при bmp, но ще заеме 10 пъти по - малко дисково пространство.

results_file_format "results\%Y-%m\%l-%Y%m%d-%H%M%S"
values: Format string for C++ function strftime with addition of %l for level name. You can see description of format on http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/ctime/strftime/.
meaning: This string is used to construct results file name. It is used currently for screenshots.
You can specify subfolders (under mod directory) via adding "" symbol.
Метод за налагане на формат за С++ функция.

results_counter_format "-%03d"
values: Format string for C++ function sprintf which receive also integer counter from 1 to 1000.
meaning: It is used to construct unique results file name when there is alredy file with such name exists.
This conuter is added to file name.
Actually you can/need only variate splitter symbols and counter width.
- обозначител за функция на С++, която се ползва за генериране на уникални имена на файлове, в случаите когато вече съществува файл с посоченото име. Този "брояч" се добавя от функцията към името на файла. Всъщност Вие се нуждаете от различни променливи символи и различна ширина на брояча.

results_demo_autorecord 0
values: 0/1
meaning: Enable/disable automatic recording of the demo after joining a server. Demo recording is automatically restarted after a map change.
/разрешава/забранява автоматичното записване на демота, след присъединяване към сървъра. Записите на демота автоматично се подновяват след смяна на текущата карта.

results_demo_keepdays 14
values: number
meaning: Days to keep automatically recorded demos. They are listed in tempdemolist.txt file in the mod folder (valve or valve_language) and purged on game start. You can manually remove demos from the tempdemolist.txt file to prevent automatic deletion.
/брой дни, за които ще бъдат съхранени вече записаните демота. Демотата се описани в списък, с наименование tempdemolist.txt в папката на мода и автоматично биват изчистени/изтрити при стартиране на играта. Допуска се ръчно да триете демота от файла tempdemolist.txt, за да предотвратите авто

results_log_chat 0
values: 0/1
meaning: Enable/disable chat logging into a file.
/значение - разрешава/забранява воденето на лог на чатовета в лог файл.

results_log_other 0
values: 0/1
meaning: Enable/disable other messages (like kill messages and others in the console) logging into a file.
/значение
 - разрешава/забранява логването във файл на другите съобщения, като например kill известията и други, вървящи в конзолата.

cl_messages_log 0
values: 0/1
meaning: If 1 client will log user messages in console when it will receive them from server. Mostly needed for developers.
/значение - ако зададете стойност 1, клиентът ще логне потребителските съобщения в момента в който той ги получи от сървъра. Предимно се ползва за програмисти.


cl_messages_dump
Dumps currently registered user messages with their ids and lengths. Mostly needed for developers.
/Прехвърля текущо регистрираните потребителски съобщения, заедно с техните идентификатори и дължина. Предимно се ползва за програмисти.

con_say_color "30 230 50"
values: "R G B"
meaning: Color for say messages displayed in console in RGB format.
/значение - определя цвета на чат съобщенията, визуализирани в конзолата в RGB формат.

Поправени клиентски/сървър файлове:
Spoiler:
 


Благодарности:
[You must be registered and logged in to see this link.] За превода на Български.

1. Bugfixed.HL.0.1.910
[You must be registered and logged in to see this image.]


Последната промяна е направена от smurfa_vr на Сря 19 Окт 2016, 13:51; мнението е било променяно общо 2 пъти
Върнете се в началото Go down
https://smurfa.bulgarianforum.net/ https://www.facebook.com//smurfavratsa
smurfa_vr
HL-BG Community
HL-BG Community
smurfa_vr


Брой мнения : 7962
Дата на регистрация : 31.03.2011
Местожителство : Враца

Bugfixed and improved HL release Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Bugfixed and improved HL release Bugfixed and improved HL release EmptyПон 30 Сеп 2013, 15:49

Нова версия
Върнете се в началото Go down
https://www.facebook.com//smurfavratsa
smurfa_vr
HL-BG Community
HL-BG Community
smurfa_vr


Брой мнения : 7962
Дата на регистрация : 31.03.2011
Местожителство : Враца

Bugfixed and improved HL release Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Bugfixed and improved HL release Bugfixed and improved HL release EmptyЧет 16 Юли 2015, 01:54

Версия 0.1.910

__________________________________________________________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
Върнете се в началото Go down
https://www.facebook.com//smurfavratsa
Beware!
VIP
VIP
Beware!


Брой мнения : 661
Дата на регистрация : 18.03.2016
Години : 23
Местожителство : България

Bugfixed and improved HL release Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Bugfixed and improved HL release Bugfixed and improved HL release EmptyНед 06 Ное 2016, 09:33

Уникално добро е това
Върнете се в началото Go down
https://smurfa.bulgarianforum.net
Beware!
VIP
VIP
Beware!


Брой мнения : 661
Дата на регистрация : 18.03.2016
Години : 23
Местожителство : България

Bugfixed and improved HL release Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Bugfixed and improved HL release Bugfixed and improved HL release EmptyЧет 01 Дек 2016, 18:48

hl.dll файла (за сървъра) само заменяш файла нали?
Върнете се в началото Go down
https://smurfa.bulgarianforum.net
smurfa_vr
HL-BG Community
HL-BG Community
smurfa_vr


Брой мнения : 7962
Дата на регистрация : 31.03.2011
Местожителство : Враца

Bugfixed and improved HL release Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Bugfixed and improved HL release Bugfixed and improved HL release EmptyЧет 01 Дек 2016, 19:57

Beware! написа:
hl.dll файла (за сървъра) само заменяш файла нали?
Да.
Погледни и настроиките които са дадени.Има доста екстри.

__________________________________________________________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
Върнете се в началото Go down
https://www.facebook.com//smurfavratsa
Beware!
VIP
VIP
Beware!


Брой мнения : 661
Дата на регистрация : 18.03.2016
Години : 23
Местожителство : България

Bugfixed and improved HL release Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Bugfixed and improved HL release Bugfixed and improved HL release EmptyЧет 01 Дек 2016, 22:41

Инсталнах го на ХЛ-то ми и ми допада , вижда се разлика отпреди макар че все още имам леки нацепвания в играта (или от интернета или от сървъра е не знам ...)
Върнете се в началото Go down
https://smurfa.bulgarianforum.net
Sponsored content
Bugfixed and improved HL release Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Bugfixed and improved HL release Bugfixed and improved HL release Empty

Върнете се в началото Go down
Bugfixed and improved HL release
Предишната тема Следващата тема Върнете се в началото
Страница 1 от 1

Права за този форум:Не Можете да отговаряте на темите
BG-HALF-LIFE :: Дискусии плъгини/Заявки-